zaterdag 23 januari 2016

Comfort apps PGP Sure® voor BlackBerry PGP

Comfort apps PGP Sure®Encryption Key Creator App voor persoonlijk creëren encryptie sleutels
Deze comfort app maakt het mogelijk om je eigen wachtwoordzin beschermende sleutels direct op de telefoon te maken
Emergency Wipe App voor wissen bij nood
Deze comfort app maakt het mogelijk dat je de telefoon met één druk op de knop of door een toets-combinatie kunt wissen wanneer uw toestel is vergrendeld. U kunt desgewenst ook instellen dat het wissen automatisch uitgevoerd wordt wanneer het contact verloren is gegaan met de telefoon. Deze functie wist zelfs de kopie van de interne schijf na het verwijderen door het schrijven van getallen als 0 en 1 over verschillende lagen met als doel onbevoegde toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen.


  
Application Removal App voor verwijderen van Apps
Deze comfort app maakt het mogelijk dat u onnodige programma’s kunt verwijderen 
Encrypted Notes App voor maken versleutelde notities
Deze comfort app maakt het mogelijk dat uw notities PGP versleuteld op de telefoon opgeslagen kan wordenEncrypted Back-Up App voor versleuteld Back-Up maken
Deze comfort app maakt het mogelijk dat u een versleutelde back-up kunt maken van uw telefoon op de telefoon of op de SD CardMemory & Log Cleaner App voor opschonen geheugen & log bestanden
Deze comfort app maakt het mogelijk dat u met één druk op de knop het logboek en de interne geheugen kunt wissen 

Anti-Virus & Anti-Spyware App voor verwijderen schadelijke software
Deze comfort app scant, detecteert en verwijdert veilig virus, mal- of spyware die schade aan de telefoon zouden kunnen veroorzaken door de veiligheid ervan in gevaar te brengen.

PGP Sure® Better sure than sorry!