zaterdag 23 januari 2016

Comfort apps PGP Sure® voor BlackBerry PGP

Comfort apps PGP Sure®Encryption Key Creator App voor persoonlijk creëren encryptie sleutels
Deze comfort app maakt het mogelijk om je eigen wachtwoordzin beschermende sleutels direct op de telefoon te maken
Emergency Wipe App voor wissen bij nood
Deze comfort app maakt het mogelijk dat je de telefoon met één druk op de knop of door een toets-combinatie kunt wissen wanneer uw toestel is vergrendeld. U kunt desgewenst ook instellen dat het wissen automatisch uitgevoerd wordt wanneer het contact verloren is gegaan met de telefoon. Deze functie wist zelfs de kopie van de interne schijf na het verwijderen door het schrijven van getallen als 0 en 1 over verschillende lagen met als doel onbevoegde toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen.


  
Application Removal App voor verwijderen van Apps
Deze comfort app maakt het mogelijk dat u onnodige programma’s kunt verwijderen 
Encrypted Notes App voor maken versleutelde notities
Deze comfort app maakt het mogelijk dat uw notities PGP versleuteld op de telefoon opgeslagen kan wordenEncrypted Back-Up App voor versleuteld Back-Up maken
Deze comfort app maakt het mogelijk dat u een versleutelde back-up kunt maken van uw telefoon op de telefoon of op de SD CardMemory & Log Cleaner App voor opschonen geheugen & log bestanden
Deze comfort app maakt het mogelijk dat u met één druk op de knop het logboek en de interne geheugen kunt wissen 

Anti-Virus & Anti-Spyware App voor verwijderen schadelijke software
Deze comfort app scant, detecteert en verwijdert veilig virus, mal- of spyware die schade aan de telefoon zouden kunnen veroorzaken door de veiligheid ervan in gevaar te brengen.

PGP Sure® Better sure than sorry!


   

donderdag 21 januari 2016

BlackBerry PGP Kraken


BlackBerry PGP kraken, gekraakt , niet veilig et cetera . . . de afgelopen dagen is (on)terecht veel paniek gezaaid in de media door alle PGP-BlackBerry leveranciers over één kam te scheren. Diverse bronnen op het internet vermelden dat het NFI met succes BlackBerry PGP telefoons heeft kunnen uitlezen. BlackBerry PGP leveranciers waren natuurlijk daar niet van gediend. 

Hieronder zullen wij onder het mom van “goedkoop is duurkoop” toelichten en sommeren waar het allemaal mee van te doen heeft.

De meningen lopen uiteen en toch hoeft u geen academicus te zijn om te concluderen dat het NFI een BlackBerry alleen maar heeft kunnen kraken doordat de gebruikers simpelweg niet alle beveiligingsvoorschriften in acht hebben genomen. De oorzaak hiervan is het ontbreken van een stukje awareness / mind-set bij de gebruiker. De gebruiker heeft het toestel van een snelle jongen gekocht die geen aandacht heeft voor zijn klant. De setup van ieder toestel kent namelijk een detail configuratie dat veel ellende kan voorkomen. De genoemde detail-configuratie zullen wij binnenkort op de website van PGP Sure® aan iedereen die een BlackBerry PGP heeft dus ook aan die van onze concurrenten beschikbaar stellen. Op deze manier willen wij een ieder de mogelijkheid bieden de eigen instellingen van de BlackBerry PGP toestel te controleren.
    
Los van eerdergenoemde is het hebben van diverse comfort-apps op het toestel geen overbodige luxe als je bedenkt op welke wijze de informatie is verkregen door het onderzoek dat verricht is door het NFI.

Een BlackBerry PGP leverancier /verkoper levert hoogstwaarschijnlijk een toestel waar geen comfort apps op staan. Het concept is niet waterdicht! Aandacht voor de gebruiker bij in gebruik name van het toestel in termen van een training over the do’s en the dont’s ontbreekt.

Dat een ontbrekende detail-configuratie in combinatie met het gemis van de genoemde comfort apps en als die comfort-apps er wel zijn; door het ontbreken van uitleg door de verkoper over het belang van het gebruik van die comfort-apps richting de klant; dat alles bij elkaar opgeteld zijn de omstandigheden waarin het NFI de informatie op zo’n toestel heeft uitgelezen.

BlackBerry PGP toestellen van PGP Sure® hebben alle cruciale comfort-apps zoals het met één druk op de knop wissen van geheugen en de logbestanden. De updates t.a.v. de comfort apps worden geruisloos en terugkerend middels een “over the air enrollment” uitgevoerd op een BlackBerry geleverd door PGP Sure®.

EncroChat: When conversations should stay secret!